Zenovicz

GPS súradnice: N48o 45,910 min; E20o 57,893 min .

História štôlne.

Zenovicz štôlňu otvorili pre ťažbu žili István (Štefan), ktorá bola najbohatšiou žilou v Zlatej Idke. Túto žilu ťažili aj cez niekoľko ostatných štôlní v rôznych výškach. Najhlbšiu štôlňu Pécs sínt v roku 1904 zaliala voda, v r. 1905 sa ju podarilo vyčerpať cez Radig šachtu, ale od r. 1908 už je neprechodná. Hlavným dôvodom bol nedostatok "silovej" vody. Na obrázku dole je priečny rez žilou István. (fejtések = ťažba)

Štôlňa Zenovicz leží na západnom okraji banského revíru. Štôlňu je ťažko nájsť v mladom hustom lese. Pred štôlňou je veľká plocha na sťahovanie dreva, kde vedie pekná asfaltovaná cesta.

Od štôlne Zenovicz asi 300m prudko do kopca je Baňa Matej. Štôlňa Dolný Matej (na obr. dole) má súradnice N 48st 46,066min; E 20st 57,923min.(viď mapa)