Štôlňa Všesvätých

GPS súradnice: N48o 45,252 min; E21o 00,237 min .

História štôlne.

V čase začatia baníckej činnosi Svajczerom patrila štôlňa Mindszent (všech svätých) k najväčším. V roku 1807 začali ťažiť Mindszent žilu. Predlžením štôlne na sever chceli dosiahnúť žilu Antal, ale bez úspechu. V roku 1848 odbočkou do prava začali ťažiť žilu Frigyes. Na druhej strane postupovali na SZ, kde chceli dosiahnúť žilu Háromság (trojičnú). Od roku 1877 odtial ťažili Erzsébet žilu, ktorá v tom roku dala 500kg striebra. Štôlňa Mindszent je neprechodná od r 1880. Pál Rozlozsnik už ju v r. 1910 nevedel preskúmať. Do svojej mapy prekopíroval polohy chodieb len podľa starých máp a preto za presnosť neručí.

Štôlňa je pod cestou za zátačkou ku krčme, kde vidno pokles cesty a vedľa cesty pod kopcom závalovú jamu. Štôlňa je obstavaná budovou vodárni a zavretá železnou bránou. Pod baňou vidno veľké haldy z ťažby.