Michal

GPS súradnice: N48o 44,890 min; E21o 00,248 min .

História štôlne.

Štôlňa Michal je najhlbšie založeným úvodným dielom východného erárneho revíru. Jej ústie sa nachádza vo výške 602 m n.m. pri ceste do Zlatej Idky v bočnej doline Veska. Pôvodne predstavovala prekop na otváranie žily Michal, časom z nej otvárali a sledovali iné žily východného revíru. Prekop predĺžili až pod žilný ťah Katarína. Prekopová časť dosiahl dĺžku 1500m. Podľa jej polohy sa usudzuje, že slúžila ako dedičná, odvodňovacia štôlňa východnej časti zlatoidského revíru.

V roku 1879 znovu otvorili šachtu Ubocsa János, ale po 20m pre vodu nevedeli pokračovať, preto ju podkopali z Michal štôlne. Cez Michal štôlňu sa snažili dosiahnúť aj žilu Katalin, ale ju nenašli a v r 1910 už bola neprechodná. Katalin žilu ťažili v r 1873 - 1881 cez Hennel a Hauser štôlňu, ktoré nie sú na mape. Po prvom rozvetvení na ľavo narazili na systém žíl, ktoré nazvali "Fekete veto". Ďalej na západ ťažili ešte žily Peck, Tekla a dosiahli až Erzsébet žilu, kde sa napojili na ostatné štôlne.

Na prvom obrázku je stav štôlne z roku 1968 a na druhom je z roku 2012. Štôlňa Michal je zamurovaná a uzavretá plechovou bránou. Momentálne slúži ako vodný zdroj.