Horný Jozef

GPS súradnice: N48o 45,604 min; E21o 00,112 min .

História štôlne.

Cez túto štôlňu ťažili žilu Jozef. Intenzívna ťažba tu prebiehala hlavne v rokoch 1855 - 1856 súčastne so štôlňami Ladislav. Štôlne boli odvetrávané cez šachtu Ladislav (László akna).

Vstup do štôlne je v dĺžke asi 10m zavalená. Fotka bola urobená v r. 2010.

Štôňa Horný Jozef leží nad 2. ostrou zátačkou cesty na Kojšovku. Horný Jozef mal po vstupe 3 dobývacie komory. V lese smerom k štôlne Ladislav môžeme vidieť zával troch komôr za sebou a asi na 200m aj pozostatky László šachty.