Breuner

GPS súradnice: N48o 45,254 min; E20o 59,590 min .

História štôlne.

Štôlňa Breuner predstavovala hlavné otvárkové, dopravné a odvodňovacie banské dielo západného revíru. Založili ju v 40-tych rokoch 19. storočia. Jej ústie sa nachádza vo výške 630 m nad morom hneď pri ceste (nedá sa minúť). Pre urýchlenie razenia štôlne začali hĺbiť v roku 1847 v hlavnom údolí asi 300 m JV (po ceste) šachtu s názvom Svajczer (60m hlbokú) z ktorej sa po tom protičelbami razil určitý úsek štôlne Breuner. Ďalší úsek sa razil pomocou protičelby a to zo šachty Radig. Prerážka sa uskutočnila v r 1875. Celková dĺžka štôlne, vrátane krídlových chodieb dosiahla 4 km.
, ,

Breuner má ako jediná štôlňa zrekonštruovaný kamenný portál a osadený pamätnou tabuľou. Štôlňa je pamiatkovo chráneným objektom zapísaným pod ev.č. 4388. V štôlni je čistička vody, ktorá sa mala plniť do vakov v budove oproti cez cestu. Momentálne v budove je chemická úprava vody, kde sa znižuje množstvo antimonu vo vode. Obsah Sb vo vode zo šachty Brauner je 90-105mikrog/l ; Bukovec 25-30 mikrog/l. Štôlňa je zamurovaná a podľa miestneho vodára (obr. dole), je hneď za múrom zavalená. Voda preteká rúrou i pod závalom z nádrže vybetónovanej asi 400m od vchodu. Celá štôlňa mala kamennú výstuž.

Podľa zdravie.sk, citujem: Niektoré účinky vyšších dávok arzénu a antimónu na ľudské zdravie; Uvedené toxické a genotoxické vlastnosti oboch prvkov sa prejavujú len pri akútnych otravách a pri vysokých dávkach chronicky pôsobiacich na ľudský organizmus. Nízke dávky v pôde aj vode nespôsobujú ani po dlhej dobe prejavujúce sa následky a zdravý organizmus ich dokáže metabolizovať a vylúčiť bez zdravotných následkov.