Remete Antal

GPS súradnice: N48o 45,730 min; E20o 58,263 min .

História štôlne.

V roku 1844 cez štôlňu Horný Remete začali skúmať západný okraj Bertalan žily. Smerom do hlbky dosiahli niejaké úspechy, preto v roku 1876 s Dolným Remete Antal štôlňou nálezisko podkopali. Našli len slabšie žily, preto ťažbu v roku 1880 zastavili.

Štôlňa je pri vyasfaltovanej lesnej ceste smerom k štôlni Zenovicz. Jej vchod je upravený a čerstvo zamurovaný. Podľa mapy má štôlňa len okolo 250m. Fotky z nej boli urobené v r. 2012.