Radig šachta

GPS súradnice: N48o 46,076 min; E20o 58,770 min .

História šachty.

Šachta dostala svoje meno po riaditeľovi baní p. Radiga. Šachta bola vyhlbená po úroveň Pécs-színt. Hlbili ju v rokoch 1881-1887 a ústila len do štôlne Ludovika asi 200m pod povrchom (viď obr. pri štôlni Zenovicz). Cez túto šachtu odčerpávali spodnú vodu v západnom revíre. Ako zdroj energie slúžila voda. Približne v mieste šacty som našiel zával, ktorý je hneď nad lesnou cestou a z hora k nej tečie po skalách bystrý potôčik. Potôčik tesne pred šachtou sa stráca, zrejme padá do šachty a pokračuje po štôlňach. Potok má málo vody, preto nestačila vždy na odčerpanie spodnej vody. Pre nedostatok vody preto v roku 1908 úroveň Pécs sínt zostala definitívne zaliata.

Začiatkom 50. rokov 19. storočia prikročil erár k hĺbeniu slepej šachty Radig z úrovne štôlne Ludovika na úroveň dedičnej štôlne Breiner, ktorú neskôr prehĺbili až po najnižší obzor Pech, čím táto dosiahla celkovú hĺbku 133 m. Pohonná tlaková voda sa privádzala z bočného prítoku Veľký jarok, potom štôlňou Stredný Štefan a odtiaľ tlakovým potrubím na úroveň štôlne Ludovika, kde vodnostĺpcový stroj inštalovali v roku 1854. V roku 1864 inštalovali v úrovni štôlne Ludovika ďalší vodnostĺpcový stroj na pohon čerpacieho zariadenia s výkonom 12 HP pre slepú šachtu Radig.

Na fotke je za mnou na kraji lesa zával, v ktorej sa stráca voda. Fotka bola urobená v r. 2013. Na druhej fotke je potôčik, ktoreho voda slúžila ako pohon pre vodnostlpcový stroj. Zrejme na nej bola aj malá hrádza (tajch).