Štôlňa Agnes

GPS súradnice: N48o 43,855 min; E20o 59,010 min .

História štôlne.

V katastri Poproč (okres Košice-okolie) bolo miestne ložisko antimonitu kontinuálne ťažené od polovice 18. storočia až do roku 1965, kedy bola prevádzka zastavená a postupne likvidovaná. Najväčší rozmach ťažby tu nastal v 19. storočí a výsledkom tejto činnosti je aj viacero štôlní a háld, ktoré sa dodnes dajú identifikovať.

Najvyššia koncentrácia arzénu sa zistila v banskej vode vytekajúcej zo štôlne Agnes (2 400 µg . l–1). Žilná štruktúra Agnes má dlžku 1300m, hlbkový dosah 220m a priemernú hrúbkku 1,5 až 2m.

, ,

Štôlňa Agnes je mimo revíru Zlatej Idky kde sa dostanete jednoducho chodníkom popri VN.